Remote monitoring en remote access chillers

Met het remote monitoring systeem voor chillers / HVAC installaties kunt u op afstand de werking van uw klimaat beheer systemen monitoren. Het systeem is gebaseerd op het uitlezen van de regelaar / PLC. Het remote monitoring systeem wordt rechtstreeks aangesloten op de regelaar / PLC. Het volledige dataregister wordt uitgelezen, waaronder alle informatie over statussen en alarmen, en (indien aanwezig) de eventlog en alarmlist. Deze informatie wordt draadloos of via een vaste lijnverbinding doorgegeven. U bepaalt zelf welke informatie u wilt zien en in welke vorm deze informatie op het dashboard getoond moet worden. Tevens kunt u uw eigen rapportages aanmaken.

Met deze informatie is het mogelijk om:

  • onderhoudsinterval inplannen
  • energie verbruik monitoren
  • storingsmeldingen doorsturen via mail of SMS
  • geografische positie tonen op een kaart
  • eventlist en alarmlog uitlezen
  • op afstand instellingen aanpassen of
  • een VPN verbinding maken

Zie hiernaast controllers waarvoor wij een standaard oplossing hebben.

Onderstaand een aantal voorbeelden van dashboards, die naar uw specificaties door ons worden ingericht.

Hieronder voorbeelden van dashboards.

Figuur 1: dashboard van een koelinstallatie met uitgebreide informatie.Voorbeeld 2: PI&DFiguur 3: voorbeeld van een grafiek waarbij u zelf de periode en de variabelen kunt selecteren. De datapunten van de grafiek zoals getoond op het scherm kunnen (middels het hamburger menu rechtsboven) worden gedownload in XLS, PNG, JPEG, PDF of CSV formaat.Voorbeeld 4: voorbeeld van uitgebreide informatie van een chiller. Met functie Data highspeed (voor een korte periode, bijv. 30 min. wordt data met een hoge frequentie doorgestuurd. Deze functie wordt gebruikt nadat bijvoorbeeld setpoint worden veranderd om te kijken hoe een chiller daarop reageert of bij storingen) en Clear alarms (voor zover de regelaar dat toestaat worden alarmen op afstand gereset).Voorbeeld 5: voorbeeld van beperkte informatie van een koelinstallatie met actuele alarmmeldingen.

Neem contact op