101CONNECT

remote monitoring voor M2M

De werking van machines kan op locatie, maar ook op afstand worden gevolgd en gemonitord. Wij richten ons op het monitoren op afstand. In de markt worden steeds hogere eisen gesteld aan het verzamelen van data, worden snellere en streng beveiligde verbindingen geëist, dient er met verschillende type protocollen gecommuniceerd te worden en gebruiksvriendelijk te zijn, ook voor gebruikers met beperkte technische kennis. Wij willen een nieuw systeem ontwikkelen dat voldoet aan deze én toekomstige eisen en wereldwijd inzetbaar is.

Doelstelling van dit ontwikkeltraject is het ontwikkelen van een prototype voor een nieuw remote monitoringsysteem dat voldoet aan de hierboven genoemde eisen en betaalbaar is. Het systeem moet op eenvoudige wijze inzetbaar zijn voor machinebouwers, verhuurbedrijven van kapitaalgoederen en bedrijven die hun eigen assets willen monitoren.

Neem contact op