Rapporten


Via de functie Rapportages kunnen rapporten worden aangemaakt. Dit kunnen zijn:

 • voorgedefinieerd rapporten, bijvoorbeeld
  • een wekelijks rapport met draaiuren
  • openstaande alarm meldingen
  • of een overzicht met historische meldingen
 • specifieke rapporten waarbij via selectiecriteria een rapport kan worden aangemaakt. Door te selecteren op de volgende criteria
  • selectie van een object
  • selectie van een periode
  • selectie van één of meerdere variabele(n)

wordt alle data verzameld die aan deze voorwaarden voldoen. Dit overzicht kan worden gedownload in Excel, PDF of Word formaat.

Het is mogelijk dat we specifiek maatwerk rapporten samenstellen of dat rapporten op vaste tijdstippen (bijvoorbeeld iedere maandag) via de mail worden verstuurd.

Data blijft minimaal een jaar bewaard.

Wilt u meer weten over de oplossingen die wij kunnen bieden?

Neem contact op