Samengestelde alarmcondities

Het is mogelijk om naast enkelvoudige alarmcondities nu ook samengestelde alarmcondities in te stellen. Een enkelvoudige alarmconditie bestaat uit één voorwaarde waaraan de conditie moet voldoen bijvoorbeeld als Generator reverse power =1 dan een alarmmelding.

Deze (enkelvoudige) conditie kan zorgen voor onbedoelde alarmmeldingen.  Deze conditie kan worden verfijnd door er een samengestelde conditie van te maken.

Generator reverse actief =1 and Engine status = Running and Vertraging = 1 minuut (d.w.z. de tijd dat aan een conditie moet worden voldaan voordat een melding wordt verstuurd). De kans op onbedoelde meldingen wordt hierdoor verkleind.

In het web portaal wordt een samengestelde alarmconditie via een wizard ingesteld:Stap 1 – Start wizard voor aanmaken nieuwe conditieStap 2 – Algemene instellingen


Toelichting Algemeen

Korte melding – deze tekst wordt gebruikt als onderwerp van een SMS, een email of Telegram bericht.

Melding – deze tekst wordt gebruikt als extra aanvulling op de korte melding (het onderwerp) bij een email of Telegram bericht. Het bevat aanvullende informatie die niet in het onderwerp van een e-mail of Telegram past. Bij verzending van een bericht via SMS kan deze extra bericht tekst niet worden gebruikt omdat de maximale lengte van een SMS 160 karakters is.

Kleur – in grafieken kunnen alarmcondities worden weergegeven. Het weergeven van alarmcondities in grafieken is optioneel.

Bijvoorbeeld de conditie is: “brandstof < 25%” dan verschijnt in de grafiek een lijn bij 25%. De kleur van deze grafieklijn kan hier worden ingesteld.

Icoon – dit icoon wordt op de landkaart getoond indien voldaan wordt aan de alarmconditiesStap 3 – Aanmaken conditie


Toelichting Conditie

met de knop wordt ingesteld of aan “Alle” of “Eén of meer condities” voldaan moet worden. In dit voorbeeld is dit ingesteld op “Alle”.

met de knop  kunnen nieuwe condities worden toegevoegd.Stap 4 – Uitgebreid


Toelichting Uitgebreid

Vertraging – de tijd in minuten waaraan aan de condities moet worden voldaan voordat deze actief wordt.

Afhandelen – indien niet langer aan de conditie wordt voldaan dan kan de alarmmelding als volgt worden afgehandeld:

  • handmatig – de melding moet handmatig door een gebruiker worden afgehandeld. Nadat deze is afgehandeld wordt de melding verplaatst naar de historie
  • automatisch – de melding wordt door het systeem afgehandeld (de melding wordt verplaatst naar de historie)
  • verwijderen – de melding wordt in zijn geheel verwijderd

Ingeschakeld – de melding kan worden uitgeschakeld. Het systeem genereert dan geen meldingenStap 5 – Aanmeldingen – selectie van objecten waarvoor deze alarmconditie(s) worden ingesteld


Toelichting Aanmeldingen

Op dit tabblad toont het systeem de objecten waarvoor de alarmregels kunnen worden toegepast. Uit deze objecten kan een selectie worden gemaakt die worden aangemeld voor de geselecteerde alarmregelsEen alarmmelding kan via Email, SMS en/of Telegram worden verzonden.

Tevens is een adressenboek aanwezig. Algemene gegevens van klanten/medewerkers worden hierin éénmalig vastgelegd. Een persoon die opgenomen is in het contactenboek kan eenvoudig aan een alarmmelding worden gekoppeld.

Wilt u meer weten over het contactenboek? Klik hier.

Wilt u meer weten over het gebruik van Telegram? Klik hier.

Meer weten?