Data Connect

Analyse van “Big data”

Met het project DataConnect is een nieuwe stap gezet naar een “big data” analyse
tool, waarmee de klant zelf analyses kan uitvoeren op zijn historische data.

Met behulp van Europese subsidie is het project DataConnect uitgevoerd.

Om de opslag van grote hoeveelheden data mogelijk te maken, waarbij het tevens
voorwaardelijk is dat deze data snel kan worden benaderd, is een andere manier van
denken nodig. Dit resulteerde in een nieuwe data (opslag) architectuur. Hierbij is
gebruik gemaakt van technieken als Load Balancing en Syncing.
Deze nieuwe data architectuur maakt het voor de eindklant mogelijk om op
eenvoudige wijze analyses uit te voeren om daarmee zijn bedrijfsvoering verbeteren.

Deze nieuwe data architectuur maakt het voor de eindklant mogelijk om op
eenvoudige wijze analyses uit te voeren om daarmee zijn bedrijfsvoering verbeteren

Neem contact op