Smart metering – slim meten met hoge nauwkeurigheid tegen lage kosten.

Door een combinatie van slimme software en snellere hardware is het nu mogelijk om gegevens met een hoge actualiteit door te geven tegen lage kosten.

Dit werkt als volgt. Met een (instelbare) frequentie van 2 tot 5 seconden worden gegevens uitgelezen. Is er geen wijziging of valt de wijziging binnen een van te voren ingestelde delta, dan wordt niets doorgegeven. De delta wordt door u bepaald. Is er een wijziging dan wordt deze informatie direct doorgegeven. Daarnaast wordt standaard bijvoorbeeld 1x per uur de op dat moment actuele waarde doorgegeven.

Zie onderstaande grafiek.

In dit voorbeeld wordt iedere 2 seconden een meting verricht. Indien de meest recente meting minder dan de delta afwijkt van de één na laatste meting dan stuurt het systeem geen data door. Indien de afwijking groter is dan de van te voren in gesteld delta dan wordt de nieuwe waarde direct doorgestuurd.

Tevens wordt in dit voorbeeld in ieder geval 1x per uur een waarde doorgegeven. Zo weet u zeker dat deze variabele wel wordt gemeten.

Het grote voordeel van deze meetmethode van is dat de actualiteit van de data heel hoog is terwijl de hoeveelheid data de wordt verstuurd (en daaraan gerelateerd de datakosten) slechts beperkt zijn.

Het mes snijdt aan twee kanten: lage datakosten met hoge accuratesse.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van smart metering?

Neem contact op