Webservice / API

101 Solutions heeft een webservice, waarmee met behulp van API’s, informatie met derden kan worden uitgewisseld. Het formaat dat wordt gestuurd is meestal XML of JSON.

In de praktijk betekent dit dat met behulp van een webservice gegevens vanuit het 101 Solutions systeem geautomatiseerd naar een ander systeem kunnen worden geëxporteerd of vanuit een ander systeem in het remote monitoring systeem van 101 Solutions kunnen worden geïmporteerd.

Voorbeelden van push van gegevens via een API:

Doorgeven onderhoudsinterval.

Nadat een van te voren ingestelde urenstand wordt bereikt, wordt automatisch een bericht verstuurd naar een ERP pakket waar een onderhoudsmonteur wordt ingepland voor een uitvoeren van een servicebeurt.

Doorgeven alarm.

Een alarm wordt actief en er gaat automatisch een melding naar een meldkamer (eventueel in combinatie met een SMS en/of email).

Doorgeven facturabele uren.

Het aantal draaiuren dat dagelijks wordt gemaakt wordt automatisch doorgegeven naar een factureringssysteem

Voorbeelden van pull van gegevens:

Informatie afkomstig van derden.

Informatie van metingen die verricht worden door derden. Deze informatie kan via webservices worden geïmporteerd, onafhankelijk van de hardware die gebruikt wordt om informatie te verzamelen.

Importeren aanvullende informatie.

Vanuit een ander systeem kunnen gegevens worden geïmporteerd die dienen als aanvulling. Bijvoorbeeld gegevens van een object dat wordt gemonitord. Voorbeeld is een silo die wordt gemonitord, waarbij de eigenschappen van de inhoud van de silo (soort grondstof, soortelijk gewicht en naam leverancier) vanuit een ander systeem worden geïmporteerd.

Om gebruik te kunnen maken van deze webservice is een specifieke webservice key nodig die op verzoek door 101 Solutions wordt verstrekt. Deze key is klant gebonden en is niet overdraagbaar.

Wilt u meer weten over de API’s en de koppelingen die wij kunnen maken met uw back-office systemen?

Neem contact op