Contactenboek

Het webportaal beschikt over een contactenboek.

Contacten zijn gebruikers van het systeem die geen inlogaccount hebben, maar die wel vanuit het systeem geïnformeerd worden.

Contacten worden bijvoorbeeld gebruikt bij:

  • het verzenden van een notificatie. Een notificatie is een bericht dat wordt verzonden indien aan van te voren ingestelde alarmregels wordt voldaan
  • het verzenden van een status update. Een status update wordt verzonden bij Projecten. Indien een project een volgende fase heeft bereikt worden contacten hierover geïnformeerd.

Het voordeel van een contacten boek is dat een contact maar eenmalig ingevoerd hoeft te worden.

U kunt zoeken in het contactenboek met een zoekstring. Is er geen treffer dan kunt u een contact toevoegen die achteraf kan worden gewijzigd.

Wilt u meer weten over het gebruik van het contactenboek?

Neem contact op