Logging van data

Alle informatie blijft bewaard. Hierdoor is met het mogelijk om met het remote monitoring systeem achteraf aan te tonen hoe de werking is geweest van een machine. Deze informatie wordt gebruikt om:

  • storingen op te lossen
  • opheldering te geven bij vraagstukken met betrekking tot gebruik en garantie van een installatie
  • voor data analyse om de efficiency van machines onderling te beoordelen en
  • storingsgevoelige onderdelen te detecteren en over- en onderbelasting vast te stellen

Het verloop van een waarde van een datapunt kan in de tijd worden getoond, bijvoorbeeld in de vorm van een grafiek. Data blijft 1 jaar bewaard. Op verzoek langer. Daarnaast is het mogelijk om alle data over te zetten naar een eigen server van de klant.

Neem contact op